Zoekresultaten

Ga naar: navigatie, zoeken

Overeenkomst met onderwerp

Overeenkomst met inhoud

 • [[image:Oude Bakelse Dijk waar nabij archeologische vondsten zijn gedaan CCE00000.jpg|400px ]]
  148 B (17 woorden) - 7 mrt 2013 20:30
 • ...g latijnse school.jpeg|thumb|left|500px|Gemert, Latijnse School tijdens de archeologische opgraving]] ...]]. Er werd een archiefkelder aangelegd en men dacht dat hier nog wel eens vondsten konden worden gedaan. Er bleken inderdaad veel sporen van het verleden te l
  2 kB (240 woorden) - 21 jan 2013 14:56
 • ...BAKELSEDIJK (eeuwenlang de route door de Peel waarlangs de archeologische vondsten gedaan zijn)|Oude Bakelsedijk]] op tot u de doorgaande weg, de Peeldijk wee
  6 kB (1.033 woorden) - 16 dec 2011 11:40
 • ...gisch monument Steentijd|Steentijd]] gedaan. De hoeveelheid en aard van de vondsten geeft aan dat er mensen gewoond hebben, duizenden jaren voor deze weg besto
  3 kB (539 woorden) - 21 jan 2013 20:34
 • ...ing achter de molen.jpeg|thumb|right|400px|Bakel. De kaart met alle gedane vondsten in de opgraving Bakel Achter de Molen.]] In 2002 heeft de Leidse universiteit hier een archeologische opgraving uitgevoerd. Er zijn sporen uit verschillende tijden uit de geschi
  3 kB (465 woorden) - 21 jan 2013 20:08
 • = [[ Bestand:HeerlijckHistorisch.png]] Tongertijd vondsten op de Stippelberg= ...zakmes lijken. In Nederland noemen we ze ook wel Tjongermensen. De eerste vondsten van deze mensen zijn gedaan bij het riviertje de Tjonger in Friesland.
  6 kB (846 woorden) - 22 jan 2013 01:53
 • ...f tegenwoordig vaker als de Federmessencultuur. De eerste naam komt van de vondsten die gedaan zijn bij het riviertje de Tjonger in Friesland. De tweede naam k ...de Bakelse kerk onder viel, lijkt niet waarschijnlijk. Dan zou het aantal vondsten zeker groter zijn.
  45 kB (7.124 woorden) - 29 jan 2013 23:50
 • '''''Archeologische vondsten Koestraat ...oor een nieuwe riolering in de Koestraat in Oirschot zijn er verschillende vondsten opgedaan. Zo kwam er een karrenspoor naar het oppervlak. Dit karrenspoor is
  650 B (89 woorden) - 16 dec 2013 13:45
 • = Aarlese Heide te Oirschot archeologische vindplaats = ...é. Het betreft een ovale vindplaats met een oppervlakte van ca. 12 m2. De vondsten uit de boringen zijn afkomstig uit het onderste deel van de in het Holoceen
  911 B (125 woorden) - 5 jan 2014 21:50
 • ...ven voor de aanleg van een gedeeltelijk ondergronds reservoir. De Romeinse vondsten die de aanleiding vormden tot de wettelijke bescherming van het terrein li ...ns werkzaamheden in het kader van de aanleg van een persleiding riool RWZI archeologische sporen waren blootgelegd (overtreding Monumentenwet). De overtreding bleek
  3 kB (491 woorden) - 6 jan 2014 23:02
 • ...et ploegen scherven gevonden. In 1963 heeft Beex het terrein bezocht en de vondsten bekeken; volgens hem ging het om materiaal uit de Late Bronstijd of de IJze ...bodemgesteldheid betreft zand. De dikte van de bouwvoor is 30-35 cm en de archeologische sporen liggen direct onder de bouwvoor. In 2003 zijn een aantal kijkgaatjes
  1 kB (219 woorden) - 6 jan 2014 23:27
 • ...n zijn volledig opgevuld, want de gegevens zijn afhankelijk van toevallige vondsten. Veel bijzonderheden kunnen nog verborgen zitten onder de dikke laag zwarte
  3 kB (486 woorden) - 12 jan 2014 23:06
 • ...jk leefgebied van de mens is geweest. Er worden een aantal archeologische vondsten gedaan zoals 10 bronzen bijlen op het grondgebied van Hoogeloon en een bron
  3 kB (522 woorden) - 10 feb 2014 22:35
 • ...en van de funderingen van de stallen en zijn veel archeologische sporen en vondsten onherroepelijk verloren geraakt.
  829 B (118 woorden) - 16 mrt 2015 18:06
 • Tijdens de opgravingen bij het Oude Huys zijn veel bijzondere vondsten verzameld. Fraai bewerkte zilveren gespen, vroege metalen (zilveren) lepels ...bekend. Het Oude Huys is, vanwege de vele exclusieve vondsten, de rijkste archeologische kasteelvindplaats van Nederland.
  6 kB (970 woorden) - 5 mei 2015 22:10
 • - Beex, G. 1979: Overzicht van de archeologische vondsten in de voormalige gemeente Woensel , in: W.H.A. Renders (red.), Bijdragen to - Gaauw, P.G. van der & C. M. Soonius, 1992: Militair Oefenterrein Oirschot; archeologische inventarisatie en booronderzoek in het kader van de MER (= (RAAP-rapport, 5
  2 kB (237 woorden) - 9 sep 2015 11:53
 • ...adspoort, veel pijlers van eikenhouten bruggen en duizenden archeologische vondsten. Ook werd een deel van de bedding gevonden van het beekje de Gender. In de
  3 kB (528 woorden) - 24 okt 2017 12:55
 • ...van de funderingssleuven niet voldoende inzicht zou geven in de aanwezige archeologische resten en is overgegaan tot een (kleine) opgraving van zowel de funderingsl ...id import goederen die zich onder het vondstmateriaal van de verschillende archeologische onderzoeken die in Son hebben plaats gevonden en ook de aangetroffen cremat
  7 kB (1.152 woorden) - 7 jan 2019 22:40
 • ...g van de hal zijn poeren en balken geplaatst. In overleg is besloten om de archeologische waarden daar waar dat mogelijk is te behouden in de bodem door ophoging, ma ...te worden gescheiden door een (natuurlijke) laagte, waarin geen sporen of vondsten zijn aangetroffen. Opvallend is verder, dat de oriëntatie van de gebouwen
  12 kB (1.845 woorden) - 15 feb 2019 12:37

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.