Archeologische opgraving:Latijnse School, Gemert

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

HeerlijckHistorisch.png Archeologisch onderzoek Latijnse School

Gemert, Latijnse School tijdens de archeologische opgraving

In 2006 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het perceel van de Latijnse_School. Er werd een archiefkelder aangelegd en men dacht dat hier nog wel eens vondsten konden worden gedaan. Er bleken inderdaad veel sporen van het verleden te liggen.

De oudste sporen op het terrein komen mogelijkerwijs al uit de prehistorie, de IJzertijd om precies te zijn, in de vorm van twee paalkuilen en een aardewerkvondst. Die datering is is echter niet zeker. Daarna komen vondsten uit de 9e tot en met de 13e eeuw. Er zijn paalgaten en (afval)kuilen met aardewerk gevonden die wijzen op permanente bewoning, zo ongeveer vanaf het jaar 1000, maar van wie of met hoevelen is onduidelijk. Rond de 14e en 15e eeuw is het terrein omgracht. Ook in de 14e en 15e eeuw zijn sporen van bewoning aangetroffen maar weer kan niet worden gezegd met hoeveel man ze daar op het eilandje tussen de grachten zaten. Er stond in elk geval een houten gebouw op het eiland. Dit was allemaal voordat de Latijnse School gebouwd wordt. Die is in 1586 gebouwd. Ook in latere eeuwen zijn nog paalgaten en (afval)kuilen gevonden, waaronder ook een paardengraf. Aardewerk en steengoed bedragen 60% van de vondsten. De eerder genoemde gracht kan een aftakking hebben gehad naar een andere locatie, mogelijkerwijs naar het Hooghuis.