Buitenplaats Soeterbeek

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Buitenplaats Soeterbeek

Naam/Bekend als: Buitenplaats Soeterbeek
Korte beschrijving: Landhuis in neo classicistische architectuur
Beschrijving omgeving: Landhuis in het beekdal van de Kleine Dommel ten westen van Nuenen
Bouwjaar: 1938
Architect: F.A. Eschauzier
Monumentstatus: Rijksmonument
Adres: Soeterbeek 8
5674 NH
Huidig gebruik: Onbekend
Links: -
Lange beschrijving: Buitenplaats Soeterbeek 8 bestaat sinds 1800 en ligt op een plaats waar voorheen een klooster lag. De buitenplaats bestaat uit een landhuis dat ligt in een landschappelijk park met glooiingen, gazons met doorkijkjes en waterpartijen. De waterpartijen worden gevormd door de slingerende loop van de Dommel en uitlopers daarvan. Het huis is in 1938 gebouwd naar een ontwerp van F.A. Eschauzier. Het verving een ouder huis dat uit 1815 of 1835 stamde maar in 1936 door brand werd verwoest. In de jaren dertig werd ook het park enigszins gewijzigd, naar ontwerp van tuinarchitect D.F. Tersteeg. Het landhuis is een blokvormig pand bestaande uit souterrain, twee bouwlagen en een kap. Het huis is opgetrokken in baksteen en wit geschilderd. Het huis is voorzien van vlakke pilasters en uitkragend metselwerk rond de vensters. Het schilddak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen en voorzien van dakkapellen met klauwstukken en frontons. Er zijn twee schoorstenen. De voorgevel (zuidgevel) heeft een klassieke opbouw vanwege de symmetrische indeling met fronton en telt zeven traveeën. Het middenrisaliet telt drie traveeën en wordt afgesloten met een driehoekig fronton waarvan de onderste kroonlijst ter plaatse van een wapenschild is doorbroken. De zijgevels tellen twee traveeën, de oostgevel is voorzien van een lage uitbouw. De achtergevel (noordgevel met hoofdingang) is asymmetrisch ingedeeld. Links bevindt zich een risalerend gedeelte met entree. De gevelpartij met entree heeft een middenrisaliet met ingang bestaande uit een glasdeur met siersmeedwerk en wordt afgesloten met een gemetselde balustrade. Het rechterdeel van de noordgevel heeft op de verdieping drie vensters. Het pand is voorzien van draairamen en samengestelde vensters met houten roeden. Het interieur heeft nog de oude structuur met onder andere een grote hal, een monumentaal trappenhuis en een kapel. In het park bevinden zich enkele bruggen en een dienstwoning annex garage, evenals het huis opgetrokken in een historiserende classicistische trant. In deze tijd (1938) werd ook het park enigszins gewijzigd, maar enkele uit omstreeks 1900 daterende onderdelen zoals de achteruitgang, de tuinschuur en moestuinmuur werden gehandhaafd. Enkele tuinsieraden zoals een forse bloembak in de vorm van een kapiteel en twee loden tuinvazen werden toegevoegd. De historische buitenplaats Soeterbeek is van waarde door de bijzondere parkaanleg, waarbij rivier de Dommel in hoge mate bepalend is geweest voor de aanleg en de uitvoering van huis, dienstwoning met garage en bruggen, oudere bijgebouwen, tuinsieraden enz.Het landhuis is van waarde vanwege bouwtype en –stijl, een combinatie van een landhuis met neoclassicistische voorgevel enerzijds en robuust metselwerk en een asymmetrische achtergevel anderzijds. Ook van waarde is de ensemblewerking met het park, de gaafheid van de hoofdvorm, de detaillering en de inwendige structuur. Bovendien zijn van waarde de zeldzaamheid van zulke jonge huizen in neoclassicistische trant, de schoonheid van het park met zandstenen tuinvaas, smeedijzeren zonnewijzer en de zeldzaamheid van onderdelen zoals de loden vazen.