Akkerwal kleinschalige oude ontginningen De Mortelen

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

akkerwal kleinschalige oude ontginningen De Mortelen

Kleinschalig gebied met een aaneenschakeling van kleinere oude akkers met een esdek, beemdgronden (oude hooi- en weilanden) en loof- en naaldbossen. Veel perceelsscheidingen worden nog gemarkeerd door greppels en (resten van) houtwallen. Gebied met relatief veel zandpaden. De percelering kan deels nog dateren uit de Late Middeleeuwen (1250-1500), toen delen van het gebied werden ontgonnen vanuit enkele verspreid gelegen hoeven. In het gebied liggen nog relatief veel oude (langgevel)boerderijen. Ook kent het gebied veel oude bomen en (restanten van) hakhout. Het gebied kent een samenhang met de landgoederen Heerenbeek en Veldersbosch, met het akkercomplex bij Straten en Notel en met de jonge broekontginningen in het Achterste Broek.