Landweer tussen Bakel en Aarle-Rixtel

Uit Erfgoedwiki
Versie door Jan timmers (Overleg | bijdragen) op 26 jul 2019 om 13:49

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

De landweer tussen Bakel en Aarle-Rixtel

Landweer in de Biezen op de grens van Gemert-Bakel en Laarbeek.

De landweer volgt de gemeentegrens tussen de huidige gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek ter hoogte van Grotel. De landweer begint op het punt waar de voormalige gemeenten Gemert, Bakel en Aarle Rixtel bij elkaar kwamen aan de Snelle Loop bij Tereiken. Ter hoogte van de verharde weg De Biezen is een stuk van de landweer verdwenen, maar zuidelijker volgt hij de gemeentegrens weer. De gemeentegrens en de landweer volgden naar alle waarschijnlijkheid de voormalige Diemelsbeek, die inmiddels als zodanig niet meer bestaat. In een oorkonde van mei 1288 wordt de Ymelbeke genoemd als grens, terwijl tegelijkertijd melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van een wal. De bochten en kronkels in het noordelijk gedeelte van de grens (en de landweer) volgen het tracé van die oude en verdwenen beek. Zoals gewoonlijk bestaat een landweer uit een verhoogd wallichaam met aan weerszijden een greppel of sloot. Meestal is de greppel aan de ene kant breder en forser dan aan de andere kant. Op bijgaand kaartje is met een dikke zwarte lijn aangegeven waar momenteel de landweer nog aanwezig is. Niet op het hele tracé springt de landweer direct in het oog. Dit komt omdat in het gebied De Biezen, grenzend aan de landweer, in de 19de of 20ste eeuw een rabattenbos is ingericht, bestaande uit veel slootjes en brede wallen. De greppels en rabatten zien er deels hetzelfde uit als de landweer.

Kaartje waar de nog aanwezige stukken van de landweer met zwart zijn aangegeven.

Datering

Landweren in Nederland zijn doorgaans aangelegd in de periode 1350-1450. Ook de landweer in de Biezen dateert uit die periode. De noordelijk gelegen landweer langs de Snelle Loop op de grens van Gemert en Laarbeek bestond volgens getuigenissen in archieven al aan het eind van de 14de eeuw. Nog duidelijker is dat in een uitspraak van de schepenen van Den Bosch van 24 sept 1429. Daarin wordt gemeld dat de bewoners van Grotel de landweer tussen Aarle-Beek en Gemert mee moesten onderhouden en dat zij ook gebruik maakten van het broekgebied van Aarle en Beek. Dat broekgebied mochten zij gebruiken totdat ze uitgekocht zouden worden door Aarle en Beek. Kort na 1429 zullen de bewoners van Grotel uitgekocht zijn en mochten ze dat broekgebied niet meer gebruiken. Kort daarna zal de landweer in de Biezen, tussen Grotel en het broek van Aarle en Beek zijn aangelegd.

Bron: Jan Timmers, De landweer tussen Bakel en Aarle-Rixtel