De weijer van Brouwhuis

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Dapperslaar, een middeleeuwse weijer in Brouwhuis

Op een luchtfoto geeft de rode lijn de begrenzing aan van de middeleeuwse weijer Dapperslaar.

In het buitengebied ten zuidoosten van de wijk Brouwhuis, in de middeleeuwen nog Bruheze genoemd, ligt een groep boerderijen aan de Weyerweg. Dit gebied wordt vanouds De Weijer genoemd. Daar ligt een oude visvijver, die als laaggelegen gebied herkenbaar is tussen de Weyerweg en de Vlierdense Bosdijk. De Wolfsputterbaan loopt er dwars doorheen. Al in 1394 wordt de weijer genoemd. Hij heet dan Dapperslaar en wordt verkocht door Jan Rover aan Rycolt Borchgreve. In 1496 wordt de abdij Binderen in Helmond eigenaar van de Dapperslaar.

Zo’n visvijver kan beschouwd worden als viskwekerij. Om die te kunnen gebruiken werden er kaden en stuwen aangelegd zodat het water in de weijer opgestuwd kon worden. Bij de weijer hoorde ook de volle waterinlaat aan de hoge kant van de weijer en de volle doorlaat en wateruitlaat aan de lage kant van de weijer. Zo vaak als hij wil mag de eigenaar de doorlaat en de uitlaat van het water in werking stellen. Als de vis in deze viskwekerij ‘geoogst’ moest worden konden de sluizen worden opengezet en het waterpeil verlaagd. Alweer een paar eeuwen geleden is de visvijver in onbruik geraakt en ontgonnen tot weiland. De hoge oevers en de kunstmatig aangelegde wallen rond de weijer zijn grotendeels als cultuurhistorisch en landschappelijk monument nog aanwezig.

Bron: Dapperslaar: de weijer van Brouwhuis