Budel, akker Grote Hoef

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Budel, akker Grote Hoef

De 66 hectare grote open akker die op de kadasterkaart en latere kaarten Grote Hoef heet, wordt op de Noord-Brabantse Cultuurhistorische Waardenkaart beschreven onder de naam “Akkercomplex Schoordijk, Bosch”. Dat gebied omvat overigens ook enkele besloten akkers bij Buulderbos. Akkercomplex met esdek, bolle ligging, steilranden en zandpaden. Akkercomplexen dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). Voordien lagen hier kleinschalige cultuurlandschappen. Bij de ruilverkaveling, omstreeks 1980, is de verkaveling deels gewijzigd. Deze akker is een van de weinige die nog het beeld toont van een "kransakker", waarbij de akker aan alle zijden wordt omgeven door lintbebouwingen met een hoog aandeel aan (langgevel)boerderijen.

Akker De Hoef.jpg

De enigszins bolle vorm slaat slechts op de akkers als geheel, die bovenop eerder bijzonder vlak zijn als gevolg van eeuwenlange bemesting en egalisatiewerken. De akkers liggen hier 1,5 meter boven de omgeving. Om de akker liggen de straatgehuchten Kuipershoek (west), Schoordijk (noord) en Buulderbos (zuidoost). Aan de west- en zuid- en zuidoostzijde lopen er holle wegen langs, terwijl ook op de akker een holle weg voorkomt. Mogelijk dankt de akker de naam “Grote Hoef” aan een voormalige domeinboerderij, maar waar die lag is niet meer te herkennen.