Budel, Midbuul

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Budel, Midbuul

Betekent het midden van Budel. In koopakten van 1425 komt de naam al voor. Tussen Midbuul en Schoot lag een akker genaamd "de Velu". Deze oud-Germaanse naam betekent vale, dorre grond. Deze oude benaming wijst op een oude bewoning. In 1828 stonden er langs de Midbuul Straat (nu: Midbuulweg en Dammerstraat) , die eigenlijk een langgerekte driehoek met twee waterpoelen was, 20 boerderijen en huizen. Daarop sloot westwaarts de kronkelende straat genaamd De Dijk (nu: Grensweg) aan, waarlangs verspreid nog eens 7 boerderijen en huizen stonden. Ten zuiden van Midbuul liggen de Schooter akkers: een groot open akkergebied. Aan de noordkant van Midbuul lagen vooral besloten akkers. Het gehucht Midbuul is door de uitbreiding van Budel nagenoeg aan de grens van de bebouwde kom komen te liggen. Van de driehoekige openruimte resteert nog een flink deel tussen de Grensweg, Grootschoterweg en de Dammerstraat. De bebouwing bestaat uit enkele boerderijen van rond de eeuwwisseling en recente woonbebouwing.