Borkel en Schaft, Dommeldal bij Achterste Brug

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Dommeldal bij Achterste Brug

Beekdal met beemdgronden (oude hooi- en weilanden) en restanten van een kleinschalige percelering, met lange, smalle percelen, haaks op de beek. Veel perceelsscheidingen worden nog gemarkeerd door greppels en (resten van) houtwallen. Plaatselijk nog zandpaden. De percelering kan deels nog dateren uit de Late Middeleeuwen (1250-1500), toen grote delen van de beekdalen werden ontgonnen. In het beekdal ligt de Venbergse Molen (ca. 1900, vermeld in 1227). Hoewel het gebied nooit is herverkaveld en de Dommel nog vrij meandert, is de percelering na 1950 gedeeltelijk gewijzigd en uitgedund. Delen van het beekdal zijn thans bedekt met aaneengesloten bos. Voor een deel bestaat dit bos uit (doorgeschoten) hakhout: Bos en houtwallen, plaatselijk met (restanten van) hakhout, in een beekdal. De beplanting bestaat o.a. uit zomereik, zwarte els, schietwilg, grauwe wilg, geoorde wilg, populier, ruwe berk, wilde lijsterbes, sporkehout, gewone vlier en Gelderse roos. Het geheel dateert overwegend uit de periode 1850-1900, maar is deels ook ouder. Het gebied kent een samenhang met de boven- en benedenstroomse delen van het Dommeldal, met de woeste gronden van De Malpie en met de buurtschappen Achterste Brug en Schaft.