Bibliotheek en Heemhuizen Someren

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Bibliotheek en Heemhuizen aan de Molenstraat te Someren

Bibliotheek en heemhuizen

Van Landbouwschool naar Bibliotheek 0214Bibliotheek en Heemhuizen06b.jpg

De huidige bibliotheek met de twee heemhuizen, waren oorspronkelijk de Landbouwschool met twee dienstwoningen. De gemeentelijk landbouwschool (LAS) begon kort na de oorlog in 1947 met enkele lokalen in het parochiehuis. De gemeente en de Boerenbond hadden hierin het initiatief genomen, maar ging al gauw (1948) over naar de NCB Tilburg. Bij de start had de school twee leerkrachten voor de leervakken J. Linden en voor godsdienst en maatschappijleer kapelaan Van de Velden. Zij begonnen hun les geven op de zolder van het Parochiehuis aan de Nieuwe Kerkstraat. De nieuwe school werd in de toenmalige Oude Molestraat in 1951 gebouwd door aannemer J. Wijnen en het ontwerp was van architect de Bever uit Eindhoven. Het ontwerp was U-complex van de school met haaks daarop geplaatste woonhuizen, met aan weerszijde poortingangen. Het gebouw heeft een zadeldak en is gedekt met verbeterde oudhollandse pannen. Op de nok van het hoog oprijzende dak twee schoorstenen, de daknok tussen de schoorstenen en de topgevels zijn iets lager dan het middengedeelte. Boven op de school een windvaan met tekst en logo van de NCB. Aan weerskanten naast het schoolgebouw een poort met smeedijzeren toegangshekken. De voorgevels van de beide woonhuizen zijn naar het open binnenterrein gericht. In het midden een paneeldeur met bovenlicht met ruitvormige roeden verdeling. Aan weerskanten één vierruits venster met luiken. Voor elk woonhuis staat vóór de naar de straat gerichte gevel één leilinde. Op het achter terrein van de school staat een fietsenstalling uit de bouwtijd (1950). In 1970 veranderde de naam van R.K Lagere landbouwschool in lagere land- en tuinbouwschool De school moest tweemaal worden uitgebreid door de toename van leerlingen, in 1961 en in 1980. In 1993 fuseerde de school met het Waterdaelcollege. Hierdoor kwam het gebouw leeg te staan. In 1994 heeft men het school verbouwd tot bibliotheek en peuterspeelzaal.

Heemkundekring de Vonder

In 1994 heeft men geprobeerd om op de zolder van het LAS gebouw (huidige bibliotheek) als heemkamer in te richten maar helaas is dat toen niet gelukt.

Archeologiehuis
Heemhuis

De twee woonhuizen bij de bibliotheek werden door gemeente verhuurd aan particulieren als tijdelijke woonruimten. Deze huizen zijn net zoals de Bibliotheek gemeentelijke monumenten. Omdat het verhuren van deze huizen problematisch werd kwam de Gemeente met het voorstel een huis als heemhuis aan Heemkundekring de Vonder toe te wijzen. Later toen het andere huis ook vrijkwam werd dit huis het archeologiehuis.

Een etalage als heemkamer

‘De Vonder’ heeft een wel heel bijzondere heemkamer. Je hoeft niet naar binnen te gaan om de expositie te bekijken. Elke voorbijganger wordt getrakteerd op een stukje Astense en Somerense historie. De vroegere fietsenstalling van de Landbouwschool werd voorzien van een glazen wand en aan de achterzijde een overkapping. Onder die overkapping staat de vroegere brandweerwagen die met de hand door het dorp werd getrokken en er ligt een holle boomstam die als waterput dienst heeft gedaan.

Heemkamer
In de heemkamer heeft Cees Verhagen, de coördinator van dit onderkomen, met zijn vrijwilligers gekozen voor een driedeling: vuur, water, aarde. ,,We hebben geprobeerd om met een beperkt aantal onderwerpen een volledig beeld te geven. Zo is bij vuur niet alleen de potkachel met bijhorende kolenkit te zien, maar is er ook aandacht – en hoe kan het ook anders in de Peel - voor turf en de turfhistorie.

Regelmatig blijven voorbijgangers stilstaan om een blik naar binnen te werpen alsof ze staan voor de etalage van een winkel. Elk jaar komen ook de kinderen van de basisschool met hun leerkrachten op bezoek en ze krijgen dan in de heemkamer van alles te zien en te horen. ,,Het gaat altijd om het verhaal en niet over de spullen die we hebben. Op die manier proberen we ze liefde voor de eigen streek bij te brengen”, besluit Cees Verhagen.

26 juni 2006 opening van de “Heemkamer”...

info:HKK de Vonder