'De villa van Bluijssen' aan Julianastraat 2 te Asten.

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De villa van Bluijssen aan Julianastraat 2 te Asten.

De villa van Bluijssen aan Julianastraat 2 te Asten is sinds 2001 een rijksmonument (nr. 516710). De kadastrale aanduiding is G4289. De X-Y coördinaten zijn: 179919-379419.

De fabrikantenvilla Sint Jozef is in circa 1850 gebouwd voor de familie Bluijssen rond een vermoedelijk oudere kern. De villa werd in 1904 uitgebreid met een aanbouw in Neo-Renaissance stijl en elementen van Art Nouveau. De villa ligt op de hoek van de Julianastraat met het Koningsplein en is thans in gebruik als kantoor. De aanbouw heeft aan de korte gevel een erker die op het Koningsplein uitkijkt, dit deel van het pand wordt op de verdieping bewoond, de begane grond is als kantoor in gebruik. Verbouwingen tot kantoor en bovenwoning vonden plaats in 1980. Daarbij is tegen de achtergevel een aanbouw met trap toegevoegd die de verdieping van een aparte toegang voorziet. Deze aanbouw wordt niet beschermd. De villa is lang in gebruik geweest als onderdeel van het Liefdegesticht Bartholomeus.

De villa is een éénlaags pand, op een rechthoekige plattegrond onder mansardedak. Het dak is gedekt met leien en voorzien van een gootlijst. De voorgevel is acht traveeën breed en gepleisterd uitgevoerd. Pilasters zijn geblokt. De deur, een dubbele houten deur met smeedijzeren roosters, ligt in een risaliet met opbouw onder zadeldak met windveer. De risaliet is gelaagd uitgevoerd. De schuiframen hebben bovenlichten, gevuld met een soort ruwglas en zijn in geprofileerde omlijstingen gevat, bekroond door een gebogen gebroken fronton met siervaas. De waterlijst wordt onderbroken door hardstenen onderdorpels van de ramen. De raamomlijstingen lopen door in het pleisterwerk onder de ramen als lisenen, voorzien van een diamantkop. Daartussen zijn velden aangebracht. De kroonlijst is eveneens voorzien van verdeling in velden. In het dakvlak zijn aan weerszijden van de opbouw een oeil de boeuf en een dakkapel geplaatst. De zijgevel aan het Koningsplein is twee lagen hoog en is geblokt gepleisterd uitgevoerd, op een gladde plint. De ramen op de verdieping zijn voorzien van een geprofileerde omlijsting met kuif, op de begane grond als in de voorgevel. Het meest rechtse raam is breder en driedelig met tweedelig bovenlicht, gevuld met een soort ruwglas. Onder de ramen door loopt een smalle cordonlijst. In de kroonlijst zijn ter plekke van de ramen velden aangebracht. De zijgevel aan de kant van het Deken van Pelthof en de achtergevel zijn eveneens geblokt gepleisterd. In de zijgevel zijn ramen als voor aangebracht, op de verdieping bevinden zich zesruitsramen. De achtergevel is van T-ramen en een eenvoudige dakkapel voorzien. Voor het pand is een smalle stoep aangelegd, afgescheiden door een smeedijzeren hek. Voor de deur is een hardstenen trap aangebracht. In het interieur van de villa is de indeling in grote lijnen gehandhaafd. Ook zijn delen van de inrichting bewaard gebleven. Voorbeelden daarvan zijn marmeren tegels in de hal, dekoratief stucwerk met lijsten en bladconsoles tegen wanden en plafond, ook in de hal, en paneeldeuren in houten geprofileerde omlijstingen. De kelder wordt overwelfd door een troggewelf, de vloer is bedekt met rode plavuizen. Betonnen voorraadschappen zijn tegen de wanden geplaatst. Op de verdieping heeft de gang de oorspronkelijke hoogte, de kamers zijn van verlaagde plafonds voorzien. De bakstenen aanbouw heeft een smalle rechthoekige plattegrond en is twee lagen hoog onder een zadeldak. Aan de zijde van het Koningsplein heeft de enigszins gewijzigde erker een vijfkantige vorm onder omlopend dak met gootlijst. De gevel aan het Koningsplein heeft eenzelfde gepleisterde plint als de villa. Op de hoeken zijn op de begane grond gepleisterde blokken met diamantkoppen aangebracht, ter plekke van de verdieping zijn gepleisterde lisenen zichtbaar. Om de erker lopen natuurstenen cordonlijsten. In drie zijden van de erker zijn op de begane grond rechthoekige ramen met bovenlichten, gevuld met kathedraalglas aanwezig. Het raam aan de voorzijde is driedelig. In de strekken erboven zijn aanzet- en sluitstenen gepleisterd uitgevoerd en voorzien van een diamantkop. Tegen de zijkanten van de erker zijn blindnissen zichtbaar. Boven de raampartij aan de voorzijde is een rondboogfries aangebracht, de boogvelden zijn gevuld met geglazuurde tegels met bloemvoorstellingen. Op de verdieping zijn rechthoekige ramen onder segmentbogen aanwezig. In de bogen zijn aanzet- en sluitstenen gepleisterd uitgevoerd. Eronder is een gepleisterde band zichtbaar. Boven de ramen zijn in de kroonlijst polychroom geglazuurde tegels aangebracht waarop voorstellingen uit de jacht zichtbaar zijn. Voorgesteld zijn onder meer: een vos die op kippen jaagt, een hond die op een fazant jaagt, ganzen, een eekhoorn, een haas, een eend en konijnen. De tegels zijn van een hoge kunsthistorische kwaliteit. Aan de zijde van het Deken van Pelthof is tegen het achterhuis een blokvormige gepleisterde bouwmassa onder plat dak gezet. Hierin bevindt zich de ingang naar het achterhuis. Tegen de achtergevel staat een achtkantig torentje met ui-spits en siersmeedijzeren bekroning. Het interieur staat op de begane grond in verbinding met de villa, de verdieping is afzonderlijk in gebruik en toegankelijk via een later aangebouwd trappenhuis.

Het geheel is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarden die het heeft in de voor belangrijke gebouwen representatieve vormgeving, het bijzondere materiaalgebruik en de decoratie. Vanwege de historische betekenis heeft het pand cultuurhistorische waarden.