Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
k
(Interactieve Erfgoed Wiki)
Regel 9: Regel 9:
 
Klik op de kaart om naar een gemeente te gaan.
 
Klik op de kaart om naar een gemeente te gaan.
 
<div id="overzichtskaart">
 
<div id="overzichtskaart">
<imagemap>
 
Image:Gemeentes2.png|
 
 
poly 691 242 675 247 657 251 645 251 643 264 650 272 656 284 657 292 659 302 667 302 675 316 727 301 723 259 706 254 700 240 700 240 [[Overzichtskaart Gemert-Bakel|Gemert-Bakel]]
 
poly 644 259 657 287 655 287 659 301 651 305 645 300 634 310 627 300 613 305 605 296 602 283 597 268 622 265 635 271 635 271 [[Overzichtskaart Laarbeek|Laarbeek]]
 
poly 612 307 620 321 626 324 618 332 631 339 640 334 650 334 663 346 674 345 674 340 678 340 672 325 679 325 674 316 671 308 667 306 659 300 651 306 647 301 635 309 626 302 626 302 [[Overzichtskaart Helmond|Helmond]]
 
poly 647 337 639 350 641 361 640 384 645 402 654 428 693 417 680 378 663 362 661 347 652 335 652 335 [[Overzichtskaart Someren|Someren]]
 
poly 556 309 588 308 597 301 602 297 599 283 588 290 582 289 576 288 574 280 549 284 549 284 [[Overzichtskaart Son en Breugel|Son en Breugel]]
 
poly 587 307 599 299 599 289 604 292 612 307 615 317 622 325 610 342 600 349 593 334 588 330 583 321 587 313 587 313 [[Overzichtskaart Nuenen|Nuenen]]
 
poly 522 343 526 330 536 327 540 317 559 310 586 308 583 322 590 334 598 347 590 354 590 369 550 370 548 350 548 350 [[Overzichtskaart Eindhoven|Eindhoven]]
 
poly 592 369 590 355 601 348 608 349 617 334 628 340 646 337 638 351 638 357 624 360 608 368 608 368 [[Overzichtskaart Geldrop-Mierlo|Geldrop-Mierlo]]
 
poly 583 370 593 369 607 370 619 363 638 358 639 386 645 401 640 417 628 418 613 424 587 442 576 438 571 414 581 409 580 402 593 395 593 395 [[Overzichtskaart Heeze-Leende|Heeze-Leende]]
 
poly 663 348 683 348 698 364 721 373 729 388 731 404 695 416 683 384 683 379 673 372 666 365 666 365 [[Overzichtskaart Asten|Asten]]
 
poly 483 429 501 427 507 422 517 417 517 405 519 397 533 393 538 387 548 381 547 399 550 413 550 422 541 429 538 433 537 443 534 448 545 462 519 456 513 463 498 464 483 460 474 464 468 461 475 437 482 428 501 429 508 420 508 420 [[Overzichtskaart Bergeijk|Bergeijk]]
 
poly 475 434 457 424 453 405 454 395 455 379 455 379 453 365 458 352 467 353 471 356 481 363 489 368 494 371 500 368 500 375 491 384 488 393 489 401 491 413 486 424 486 424 [[Overzichtskaart Bladel|Bladel]]
 
poly 590 442 608 428 618 420 636 421 642 416 640 413 645 405 650 413 653 424 654 429 637 455 631 487 610 491 608 462 608 462 [[Overzichtskaart Cranendonck|Cranendonck]]
 
poly 729 301 736 328 741 350 753 367 760 382 748 396 740 404 732 404 731 391 725 374 713 368 706 367 696 354 688 348 675 345 678 342 675 334 680 328 678 322 674 315 704 312 [[Overzichtskaart Deurne|Deurne]]
 
poly 526 328 522 335 524 344 522 350 517 353 506 357 505 358 509 367 521 367 528 373 532 383 536 387 530 393 521 396 517 400 516 406 518 414 509 417 506 424 488 427 483 427 492 417 489 402 488 391 496 383 503 374 501 368 497 368 493 370 485 364 473 354 476 345 485 340 495 336 505 332 515 328 527 330 527 330 [[Overzichtskaart Eersel|Eersel]]
 
poly 542 273 550 282 556 292 559 304 555 309 547 314 541 316 533 312 525 309 521 306 520 294 521 287 527 284 521 276 534 276 534 276 [[Overzichtskaart Best|Best]]
 
poly 522 275 526 283 521 287 520 296 521 307 530 311 540 316 537 323 533 330 527 329 524 331 514 326 512 331 503 334 494 336 479 342 476 342 476 347 472 351 469 354 461 348 452 354 460 327 465 323 467 314 470 312 468 306 476 307 478 299 473 296 470 299 467 293 470 290 470 284 475 286 478 281 482 276 487 276 487 269 498 275 511 272 511 272 [[Overzichtskaart Oirschot|Oirschot]]
 
poly 419 352 438 352 440 349 449 352 452 355 455 373 458 378 452 395 453 409 457 423 442 431 431 428 428 409 422 401 424 397 404 377 417 354 417 354 [[Overzichtskaart Reusel-De Mierden|Reusel-De Mierden]]
 
poly 549 387 557 394 569 392 580 389 585 395 585 403 577 410 571 416 578 426 577 439 572 446 558 449 546 463 536 448 539 443 539 434 546 427 551 413 551 406 548 400 550 389 550 389 [[Overzichtskaart Valkenswaard|Valkenswaard]]
 
poly 524 348 529 347 533 349 536 347 542 351 542 348 548 353 550 350 552 354 552 368 581 369 590 386 586 389 580 388 557 395 550 387 548 383 539 388 530 377 523 366 509 368 505 358 515 353 524 347 524 347 [[Overzichtskaart Veldhoven en Waalre|Veldhoven en Waalre]]
 
 
desc none
 
</imagemap>
 
 
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
Image: Gemeentesklein.png|
 
Image: Gemeentesklein.png|
  
poly 342 268 332 289 350 311 351 324 360 328 368 321 370 305 374 298 373 290 368 269 368 269 [[Overzichtskaart_Reusel-De_Mierden|Reusel-De Mierden]]
+
 
 +
poly 521 189 564 181 580 198 584 226 547 239 537 225 532 227 528 210 528 210 [[Overzichtskaart Gemert-Bakel|Gemert-Bakel]]
 +
poly 550 240 586 231 609 288 591 306 588 288 574 282 561 272 554 264 545 262 545 262 [[Overzichtskaart Deurne|Deurne]]
 +
poly 588 306 587 288 569 278 551 264 536 262 538 273 548 288 560 315 560 315 [[Overzichtskaart Asten|Asten]]
 +
poly 483 201 501 198 511 205 523 194 532 226 515 233 495 230 489 225 489 225 [[Overzichtskaart Laarbeek|Laarbeek]]
 +
poly 495 232 505 230 515 234 533 227 545 240 535 261 528 253 509 258 505 246 495 233 495 233 [[Overzichtskaart Helmond|Helmond]]
 +
poly 521 256 529 253 535 263 536 276 547 290 559 315 527 326 516 290 520 261 520 261 [[Overzichtskaart Someren|Someren]]
 +
poly 486 213 488 226 474 232 460 232 449 234 455 225 447 215 461 210 461 210 [[Overzichtskaart Son en Breugel|Son en Breugel]]
 +
poly 476 231 488 227 496 233 503 246 497 256 488 265 482 254 473 247 473 247 [[Overzichtskaart Nuenen|Nuenen]]
 +
poly 515 320 520 305 516 272 522 255 501 256 490 264 476 290 488 312 500 322 500 322 [[Overzichtskaart Heeze-Leende|Heeze-Leende]]
 +
poly 520 309 527 327 513 347 510 370 494 376 491 354 479 339 502 321 502 321 [[Overzichtskaart Cranendonck|Cranendonck]]
 +
poly 425 208 440 207 453 227 440 240 426 234 422 221 422 221 [[Overzichtskaart Best|Best]]
 +
poly 426 264 427 250 446 236 474 234 473 246 482 258 488 268 476 287 462 276 449 279 445 267 445 267 [[Overzichtskaart Eindhoven|Eindhoven]]
 +
poly 476 288 462 276 437 283 446 293 450 301 473 297 473 297 [[Overzichtskaart Veldhoven en Waalre|Veldhoven en Waalre]]
 +
poly 464 318 479 303 476 295 452 301 447 297 447 324 446 330 437 327 434 343 443 354 452 345 467 337 467 331 467 331 [[Overzichtskaart Valkenswaard|Valkenswaard]]
 +
poly 443 354 433 342 440 324 449 323 446 297 443 291 423 306 421 318 409 327 395 327 389 334 383 354 419 354 419 354 [[Overzichtskaart Bergeijk|Bergeijk]]
 +
poly 433 296 428 282 422 279 415 282 413 275 425 265 440 266 458 276 439 279 443 292 443 292 [[Overzichtskaart Veldhoven en Waalre|Veldhoven en Waalre]]
 +
poly 395 326 421 318 422 305 434 296 428 283 424 278 413 282 409 273 425 262 428 249 418 249 392 261 387 270 404 281 402 290 399 303 399 303 [[Overzichtskaart Eersel|Eersel]]
 +
poly 428 250 437 246 426 237 422 222 424 210 397 206 383 222 393 227 383 235 371 266 376 265 383 270 383 270 [[Overzichtskaart Oirschot|Oirschot]]
 +
poly 389 334 401 318 395 303 404 282 386 273 368 270 374 300 371 324 371 324 [[Overzichtskaart Bladel|Bladel]]
 +
poly 353 328 373 324 370 309 375 300 368 270 341 270 332 288 349 304 349 304 [[Overzichtskaart Reusel-De Mierden|Reusel-De Mierden]]
  
 
desc none
 
desc none

Versie van 16 jan 2013 om 14:11


Een geowiki is een toepassing waarbij de kaart een slimme rol speelt: van de provincie staan er gegevens in uit de Cultuur Historische Waardenkaart, de gemeente heeft daar eigen kaartlagen aan toegevoegd. En gebruikers kunnen op de kaart en in de wiki informatie toevoegen.

Interactieve Erfgoed Wiki

Layarinformatie op je mobiele telefoon
Inwoners, heemkundeverenigingen en andere belangstellenden kunnen na aanmelding informatie toevoegen in de wiki. Hierdoor ontstaat een levendig beeld van de geschiedenis van de regio. Verhalen die leuk zijn om te kennen en informatief om te weten. Kinderen kunnen putten uit deze wiki wanneer ze een spreekbeurt over de omgeving willen houden. En op straat kunt u in de smartphone toepassing Layar bijzondere locaties vinden als u aan het wandelen bent.

Klik op de kaart om naar een gemeente te gaan.

Gemert-BakelDeurneAstenLaarbeekHelmondSomerenSon en BreugelNuenenHeeze-LeendeCranendonckBestEindhovenVeldhoven en WaalreValkenswaardBergeijkVeldhoven en WaalreEerselOirschotBladelReusel-De MierdenGemeentesklein.png


Gemeente Gemert-Bakel is de eerste gemeente op de erfgoedgeowiki. Daarnaast doen het Rijk van Dommel en Aa (7 gemeenten) en nog 11 andere gemeenten mee aan de erfgoedwiki. Wilt u in uw gemeente of regio meedoen met de erfgoedwiki? Neem dan contact op met de technisch beheerder van de erfgoedwiki Nieuwland

De kaart met de iconen op een google.maps-ondergrond, getoond in je mobiele telefoon.

Op deze website kunt u de historie van een plek of plaats lezen en beleven! Met de erfgoedkaarten van de provincie en de gemeente is een achtergrond gemaakt waarop geïnteresseerden en lokale deskundigen allerlei informatie op het gebied van cultuurhistorie kunnen toevoegen. Dit kunnen filmpjes zijn, maar ook foto’s en teksten. Een wiki heeft open structuur: als de informatie niet klopt kan een ander, in overleg, het aanpassen.

Maar, behalve lezen kunt u de informatie ook beleven. De website kan gedownload worden op een smartphone waardoor u wanneer u ter plaatse rondloopt de informatie ter plaatste kunt raadplegen. Daarnaast zijn er routes te vinden. Door deze routes uit te printen kunt u op een mobiel met internet ook de gegevens ter plaatse uitlezen. En natuurlijk kunt u in uw eigen huis kennis nemen van alle geschiedenisverhalen die al op de kaart zijn gezet.

Cultureel erfgoed

Onder cultureel erfgoed verstaan we wat door vorige generaties is gemaakt of aangelegd en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale waarde heeft. Dit zijn dus niet alleen gebouwen, maar ook groene elementen zoals bolle akkers en bijzondere bomen. Heeft u nog informatie over plekken die niet op de kaart staan? Maak snel een account aan (links) en begin met toevoegen. Aan de linkerzijde in het menu staat tevens een snelcursus hoe dit moet.

Voorbeeldpagina's

Galerij met afbeeldingen

Galerijvoorbeeld

Video plaatsen in een Wikipagina

Voorbeeld van video in artikel

Literatuur / bronvermeldingen

Bronvermeldingen


Nominatie

Kaart Wiki Layar Combinatie
In 2010 was de erfgoedgeowiki/layar genomineerd voor de Knippenbergprijs.