Bronvermeldingen: verschil tussen versies

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Nieuwe pagina aangemaakt met '=Bronvermeldingen= Op de volgende manier kan een bronvermelding worden weergevgeven: Het stuk tekst: ==Monumenten in Nederland== Monumenten met de status [[rijksmon…')
 
k
Regel 1: Regel 1:
 
=Bronvermeldingen=
 
=Bronvermeldingen=
 
Op de volgende manier kan een bronvermelding worden weergevgeven:
 
 
Het stuk tekst:
 
  
 
==Monumenten in Nederland==
 
==Monumenten in Nederland==
Monumenten met de status [[rijksmonument]] zijn beschermd op grond van een besluit van de [[Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap|Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)]].
 
  
Er zijn ook [[provincie|provinciale]] en [[gemeente (bestuur)|gemeentelijke]] monumenten in Nederland. Het besluit om deze monumenten te beschermen is door [[gedeputeerde staten]] respectievelijk het [[college van burgemeester en wethouders]] genomen. Vaak verkeert men in de veronderstelling dat deze monumenten een meer regionale of plaatselijke betekenis hebben. Dat klopt lang niet altijd. De selectie en bescherming van monumenten is niet zo geregeld dat de belangrijkste 'vanzelf' rijksmonument worden, de minder belangrijke automatisch provinciale of gemeentelijke. Er zijn zelfs nog vele, uit monumentenoogpunt (zeer) belangrijke gebouwen die in het geheel geen bescherming genieten.
+
Op de volgende manier kan een bronvermelding worden weergegeven:
Er bestaan [[subsidies]] voor onderhoud en restauratie en voor rijksmonumenten is er een fiscale regeling voor woonhuismonumenten. Subsidieregelingen voor gemeentelijke en provinciale monumenten zijn meestal veel beperkter of ontbreken in soms geheel. In tegenstelling tot rijksmonumenten, is er bij provinciale en gemeentelijke monumenten geen regeling om bij woonhuizen de instandhoudingskosten van de [[inkomstenbelasting]] af te trekken. Pogingen om deze rechtsongelijkheid op te heffen hebben tot op heden schipbreuk geleden bij het [[Ministerie van Financiën]]. Eigenaren van rijksmonumenten en soms ook die van provinciale en gemeentelijke monumenten kunnen ook gebruik maken van laagrentende leningen van het [[Nationaal Restauratiefonds]].
+
  
Om een beschermd monument (rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten) te mogen wijzigen moet altijd een zogenaamde monumentenvergunning worden verkregen. (Let op: het gaat daarbij niet alleen om wijzigingen aan de ''buitenkant'', maar ook om wijzigingen in het ''interieur''.) Het ''loket'' om zo'n vergunning aan te vragen is de gemeente (of het stadsdeel). Burgemeester en wethouders (of de stadsdeelvoorzitter en de leden van het dagelijks bestuur van het stadsdeel) besluiten over zo'n vergunning. Ze worden daarbij geadviseerd door de gemeentelijke [[monumentencommissie]] en vaak ook door het gemeentelijke monumentenbureau of een gemeentelijke monumentenambtenaar. Om zo'n vergunningsaanvraag te kunnen beoordelen wordt, zeker bij meer ingrijpende plannen, steeds vaker gevraagd om een [[bouwhistorisch onderzoek]]. Om op een verantwoorde manier een plan voor een monument te kunnen opstellen is zo'n onderzoek welbeschouwd onmisbaar. De minister van OCW bemoeit zich maar in beperkte mate met monumentenvergunningen. Dat gebeurt alleen als het een rijksmonument betreft én het om een ingrijpende wijziging of een aanvraag om het monument te mogen slopen gaat. In dat geval adviseert ook de [[Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed]] (namens de minister) het college van B&W.
+
Het onderstaande stuk tekst komt uit wikipedia:
  
 
De vraag voor welke werkzaamheden men een monumentenvergunning nodig heeft is niet eenvoudig te beanwoorden. Normaal onderhoud mag altijd zonder vergunning worden uitgevoerd, dus het is absoluut niet zo - zoals soms wordt beweerd - dat men voor elke spijker in de muur een vergunning moet aanvragen. De grens tussen normaal onderhoud en een wijziging is echter niet eenvoudig te trekken. Herstelt men enkele voegen, dan is dat normaal onderhoud, voegt men een hele gevel, dan is dat een wijziging. Schilderen in dezelfde kleur als bestaand is normaal onderhoud, in een andere kleur is een wijziging. [[Gevelreiniging]], hydrofoberen, en het aanpassen van kozijnen en beglazing (bijvoorbeeld enkel glas vervangen door isolerend glas) is altijd een wijziging waarvoor men een vergunning nodig heeft. Wil men een keukeninrichting van vijftien jaar oud vervangen door een moderne, dan zal dat meestal als normaal onderhoud worden beschouwd. Dan is geen vergunning nodig. Gaat het echter om een waardevolle historische keukeninrichting, dan zal men daarin niet zonder vergunning mogen wijzigen. De grens tussen onderhoud en wijzigen blijft echter moeilijk te trekken. In twijfelgevallen doet men er daarom goed aan om vooraf bij de gemeente te informeren. Als men wijzigt zonder monumentenvergunning kan het werk door de gemeente stilgelegd worden en kan worden geëist dat de wijzigingen ongedaan worden gemaakt. Goed overleg met de gemeente (ruim van tevoren!) kan veel narigheid voorkomen. <ref>Monument (erfgoed). (2009, oktober 29). ''Wikipedia, de vrije encyclopedie''. Opgehaald 12:50, maart 15, 2010 van [http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Monument_(erfgoed)&oldid=18786973]. </ref>
 
De vraag voor welke werkzaamheden men een monumentenvergunning nodig heeft is niet eenvoudig te beanwoorden. Normaal onderhoud mag altijd zonder vergunning worden uitgevoerd, dus het is absoluut niet zo - zoals soms wordt beweerd - dat men voor elke spijker in de muur een vergunning moet aanvragen. De grens tussen normaal onderhoud en een wijziging is echter niet eenvoudig te trekken. Herstelt men enkele voegen, dan is dat normaal onderhoud, voegt men een hele gevel, dan is dat een wijziging. Schilderen in dezelfde kleur als bestaand is normaal onderhoud, in een andere kleur is een wijziging. [[Gevelreiniging]], hydrofoberen, en het aanpassen van kozijnen en beglazing (bijvoorbeeld enkel glas vervangen door isolerend glas) is altijd een wijziging waarvoor men een vergunning nodig heeft. Wil men een keukeninrichting van vijftien jaar oud vervangen door een moderne, dan zal dat meestal als normaal onderhoud worden beschouwd. Dan is geen vergunning nodig. Gaat het echter om een waardevolle historische keukeninrichting, dan zal men daarin niet zonder vergunning mogen wijzigen. De grens tussen onderhoud en wijzigen blijft echter moeilijk te trekken. In twijfelgevallen doet men er daarom goed aan om vooraf bij de gemeente te informeren. Als men wijzigt zonder monumentenvergunning kan het werk door de gemeente stilgelegd worden en kan worden geëist dat de wijzigingen ongedaan worden gemaakt. Goed overleg met de gemeente (ruim van tevoren!) kan veel narigheid voorkomen. <ref>Monument (erfgoed). (2009, oktober 29). ''Wikipedia, de vrije encyclopedie''. Opgehaald 12:50, maart 15, 2010 van [http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Monument_(erfgoed)&oldid=18786973]. </ref>

Versie van 15 mrt 2010 om 15:56

Bronvermeldingen

Monumenten in Nederland

Op de volgende manier kan een bronvermelding worden weergegeven:

Het onderstaande stuk tekst komt uit wikipedia:

De vraag voor welke werkzaamheden men een monumentenvergunning nodig heeft is niet eenvoudig te beanwoorden. Normaal onderhoud mag altijd zonder vergunning worden uitgevoerd, dus het is absoluut niet zo - zoals soms wordt beweerd - dat men voor elke spijker in de muur een vergunning moet aanvragen. De grens tussen normaal onderhoud en een wijziging is echter niet eenvoudig te trekken. Herstelt men enkele voegen, dan is dat normaal onderhoud, voegt men een hele gevel, dan is dat een wijziging. Schilderen in dezelfde kleur als bestaand is normaal onderhoud, in een andere kleur is een wijziging. Gevelreiniging, hydrofoberen, en het aanpassen van kozijnen en beglazing (bijvoorbeeld enkel glas vervangen door isolerend glas) is altijd een wijziging waarvoor men een vergunning nodig heeft. Wil men een keukeninrichting van vijftien jaar oud vervangen door een moderne, dan zal dat meestal als normaal onderhoud worden beschouwd. Dan is geen vergunning nodig. Gaat het echter om een waardevolle historische keukeninrichting, dan zal men daarin niet zonder vergunning mogen wijzigen. De grens tussen onderhoud en wijzigen blijft echter moeilijk te trekken. In twijfelgevallen doet men er daarom goed aan om vooraf bij de gemeente te informeren. Als men wijzigt zonder monumentenvergunning kan het werk door de gemeente stilgelegd worden en kan worden geëist dat de wijzigingen ongedaan worden gemaakt. Goed overleg met de gemeente (ruim van tevoren!) kan veel narigheid voorkomen. [1]


Bronnen

  1. Monument (erfgoed). (2009, oktober 29). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 12:50, maart 15, 2010 van [1].