Joodse begraafplaats Eersel

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Joodse begraafplaats Eersel

Hoe lang in Eersel een joodse begraafplaats heeft bestond, is niet duidelijk. Uit een melding uit 1819 van de joodse bestuurder J. Goudsmit uit Eindhoven, waarin sprake is van ‘een begraafplaats op de vlakke heide’, is af te leiden dat de joden uit de dorpen Eersel, Bergeijk, Bladel en Lommel hier al in de 18de eeuw begroeven. Het perceel werd ook wel ‘De Noordhoek’ genoemd en werd een aantal malen uitgebreid. Opmerking: de aanduiding ‘op de vlakke heide’ lijkt niet op deze plek op de oude akkers van de Hooge Hees te slaan, maar op een heide ergens anders.

De thans nog bestaande begraafplaats ligt in de nabijheid van de Hooge Hees, in de rand van de hoge open akker aldaar. In 1805 was het in eigendom van Jonas en Meijer Samuel. In het kadaster staat ze op naam van de Israëlitische gemeente van Eersel-Bergeijk, groot 430 m2. Oorspronkelijk was het perceel kleiner want er werd in 1821 70 m2 bijgekocht. Werd ook gebruikt door joden uit Bladel en Lommel. Na 1850 is er niet meer begraven. In 1881 beschrijft meester Panken de begraafplaats: Deze begraafplaats is met een kleine gracht of sloot geheel omringd. Weinige jaren geleden was aan de ingang (westzijde) nog een poortje. Thans zag ik daarvan 2 palen overeind en ‘t kerkhof meerendeels met groot, oud eikenstruikgewas voorzien.

Joodse begraafplaats 3.jpg

Afbeelding: De Joodse begraafplaats in Eersel (november 2010).

Sinds 1974 word de begraafplaatst bij de Hooge Hees door de burgerlijke gemeente onderhouden. In 1994 omheind stukje in een bosperceel zonder tekenen van begraving. Met kaartje. Er is sinds 1994 weinig veranderd. Er staan geen graftekens, het is een rechthoekig opgehoogd stukje grond, omzoomd door eikenbomen, een greppel en prikkeldraad, gelegen in een bosperceel. Wie er begraven liggen is onbekend. Uit een onderzoek in de bevolkingsregisters van Eersel, Bergeijk, Bladel en Lommel blijkt dat er tussen 1790-1848 26 joden zijn overleden; zij zouden hier kunnen liggen.