Budel de Burgskens

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Budel De Burgskens

Terrein met resten van een omgracht kasteel uit de Volle Middeleeuwen, een zogenaamde moated site. Kasteel van de Heren van Cranendonck. Vierkant kavel omgeven door een duidelijk zichtbare verlaagde, doch verlande gracht. Er zijn funderingen blootgelegd bij graafwerkzaamheden door amateur-archeologen. Op de oudste kadasterkaart is een rechthoekig omgracht terrein zichtbaar van ca 60x60 m. Uit booronderzoek rees de vraag of het 1 of 2 terreinen betreft. Verder (aanvullend) boren wordt aanbevolen. Tijdens het onderzoek werd geen puin aangetroffen, wel fragmenten baksteen. Ligt in weiland en ter plaatse is nog duidelijk relief zichtbaar.

De Burgskens.jpg

Afbeelding: Hier lag het omgrachte Burgskens; ter plaatse in het weiland is nog duidelijk reliëf aanwezig die duiden op een omgracht vierkant perceel (maart 2011).